Márton Aliz a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola állattenyésztési tudományok tudományágában készített: „A takarmányozás hatása az anyajuhok szaporodásbiológiai tulajdonságaira” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2018. április 16. 10:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Konzulens:
Dr. Husvéth Ferenc professor emeritus, DSc

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója alkalmából a szarvasmarha- és juhtenyésztés oktatásában, a húsminőség javításában elért technológiai és termék fejlesztéseiért, kutatási eredményeiért, vezetői munkájáért Újhelyi Imre Díjat adományozott Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens, dékán részére.

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott Dr. Kovács József professor emeritus részére a hazai sertéstenyésztés érdekében végzett elkötelezett, oktatói, kutatói, vezetői tevékenységéért, közéleti munkájáért, életútja elismeréseként.

Gratulálunk a Kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Nagy szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a következő Táj és Ember Klubra!

Cím: Szegények között Indiában
Előadó: Balázs Judit

Időpont: 2018. március 19. (hétfő) - 18:00
Helyszín: Xiros, Georgikon "A" épület

Ajánlott olvasmányok ez alkalommal az alábbi linkeken érhetőek el.

1. http://csoma.mtak.hu/hu/csoma-elete.htm
2. https://www.youtube.com/watch?v=viizbtsy0Qg

A Pannon Egyetem Georgikon Kara az EFOP-3.4.3-16-2016-00009 sz., "A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen" című projekt keretében a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot hirdet tanszéki/intézeti demonstrátori feladatkör betöltésére nappali és levelezős hallgatók számára.

A támogatás formája: ösztöndíj.

A támogatás forrása: EFOP-3.4.3-16-2016-00009 sz., "A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen"című projekt.

Demonstrátori pályázat a Pannon Egyetem Georgikon Karának

A Pannon Egyetem Georgikon Kara pályázatot hirdet a Georgikon Kar hallgatói részére Georgikon ösztöndíj és Georgikon Szociális ösztöndíj elnyerésére.

További részletek és a pályázati anyagok letöltése

Tisztelt Támogatónk!

Közeledik hamarosan a személyi jövedelemadó bevallás és az 1%-felajánlás határideje.

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a Georgikon Alapítványnak!

A felajánlott adó 1%-okat ösztöndíjakra, támogatásokra fordítjuk.
Azoknak, akiknek az idén a NAV készíti el az adóbevallását külön figyelmet szükséges
fordítani az 1%-rendelkezésekre.

Adószámunk: 19277473-1-20

HT OLMinden érdeklődőt sok szeretettel várunk a Hétköznapi Tudomány előadássorozat következő alkalmára.

Időpont: 2018. február 28., 16.00 óra
Előadás címe: Halak szaporodásbiológiája a genomika tükrében
Előadó: Dr. Orbán László tudományos főmunkatárs
Helyszín: "A" épület, Kari tanácsterem

A Pannon Egyetem Georgikon Kar 2018. május 24-én (csütörtökön) rendezi meg a XXIV. Ifjúsági Tudományos Fórumot.

Rendezvényünk a hazai agrár-felsőoktatás teljes intézményhálózatában tudományos tevékenységet folytató fiatal oktató, kutató és PhD hallgató rétegeinek tudományos fóruma. Célja az új kutatási módszerek és eredmények bemutatása, a publikációs és előadói gyakorlat megszerzése. Lehetőséget biztosítunk továbbá felvételi előtt álló BSc és MSc szakos hallgatóknak a kutatási eredményeik bemutatására is.

Részletes információk

taj es ember 20180219Nagy szeretettel hívunk Mindenkit a félév első Táj és Ember Klubjára!

Előadás címe: Természetvédelem és a tájban élő ember - hatások, kölcsönhatások, függések
Előadó: Balogh Gábor

Időpont: 2018. február 19. (hétfő) - 18:00

Helyszín: Xiros, Georgikon „A” épület

A Nagyváthy János Szakkollégium pótfelvételt hirdet belsős szakkollégiumi férőhelyek betöltésére a 2017/18-as tanév II. félévére.