A SZENT ISTVÁN EGYETEM Festetics Doktori Iskolája meghívja Önt KÓBOR PÉTER „INVESTIGATIONS ON THE TAXONOMY AND SYSTEMATICS OF BIG-EYED BUGS (HETEROPTERA: LYGAEOIDEA: GEOCORIDAE” című doktori (PhD) értekezésének 2020. szeptember 17. (csütörtök) 11:00 órakor tartandó nyilvános vitájára.

Helyszín: SZIE, Georgikon Campus, Keszthely 8360

A Bírálóbizottság összetétele:

Elnök: Dr. Nagy Szabolcs PhD

Tagok: Dr. Keresztes Balázs PhD
Dr. Vásárhelyi Tamás CSc

Titkár: Dr. Kovács Szilvia PhD

Opponensek: Dr. Csuzdi Csaba DSc
Dr. Rédei Dávid PhD

Témavezetők:
Dr. Kondorosy Előd, CSc

Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Központjában, valamint a www.szie.hu, és a www.doktori.hu oldalakon.

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

A SZENT ISTVÁN EGYETEM Festetics Doktori Iskolája meghívja Önt KUN ÁGNES „A SZŐLŐOLTVÁNY ELŐÁLLÍTÁSÁNAK EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ ELŐHAJTATÓ KÖZEGEK ÉS PARAFFINOK ÉRTÉKELÉSE” című doktori (PhD) értekezésének 2020. szeptember 16. (szerda) 10:00 órakor tartandó nyilvános vitájára.

Helyszín: SZIE, Georgikon Campus, Keszthely 8360

A Bírálóbizottság összetétele:

Elnök: Dr. Sárdi Katalin CSc

Tagok: Dr. Nádasyné dr. Ihárosi Erzsébet CSc
Dr. Csikászné dr. Krizsics Anna PhD

Titkár: Simonné dr. Balázsy Ágnes PhD

Opponensek: Dr. Hajdú Edit CSc
Dr. Ripka Géza PhD

Témavezetők:
Dr. Kocsis László, CSc

Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Központjában, valamint a www.szie.hu, és a www.doktori.hu oldalakon.

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából a Szent István Egyetem több munkatársa részesült állami és minisztériumi elismerésben, s lehetőség nyílt azon kitüntetések átadására is, amelyeket március 15. tiszteletére adományoztak, de a koronavírus-járvány miatt átadásukat elhalasztották.

Az Agrárminisztérium ünnepségén Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült dr. Tossenberger János egyetemi tanár, a kaposvári Agrár- és Környezettudományi Kar dékánja a takarmányozástan oktatását új módszerek bevezetésével fejlesztő munkája, valamint számos nemzetközi és hazai kutatásfejlesztési programban való aktív közreműködése elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományoztak dr. Czinkoczky Mihály agrármérnöknek, nyugalmazott főiskolai docensnek az agrár-felsőoktatás területén folytatott fél évszázados kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és tankönyvírói pályája elismeréseként.

2020. májusában egy tűzesetben leégett a felvidéki Zétény község kulturális intézménye. A tűz elsősorban a település és járás kulturális életében jelent mérhetetlen veszteséget. A majd 800 fős településen intenzív kulturális élet folyt, a kultúrház aktívan, több célcsoport igényeit kiszolgálva működött, kínálatában számos tábor, gyermekprogram, nosztalgia délután, települési ünnepség szerepelt. A szerencsétlenség következtében a kultúrház felújított könyvtárában található könyvállomány a tűz martalékává vált, a helyi közösségi eseményeknek helyt adó táncterem teljesen kiégett.

A fentiek okán a Nemzeti Művelődési Intézet adományozási felhívást tett közzé, amely az alábbi melléklet segítségével érhető el.

Kérem, amennyiben lehetőség van rá, járuljon hozzá az újjáépítés költségeihez.

A község az alábbi, elkülönített számlaszámra várja adományaikat:

Számlaszám: SK92 0900 0000 0051 7025 9173

BIC kód: GIBASKBX

Számla neve: Dom kultúry Zatín-Zétény-S.O.S

Kedves Munkatárs! Kedves Hallgató!

2020. augusztus 1-jén új időszak vette kezdetét a Szent István Egyetem életében. Ebből az alkalomból Dr. Gyuricza Csaba mb. rektor úrral készítettünk interjút, amelyben mesél céljairól, intézményfejlesztési terveiről, valamint az Alma Materbe történő visszatéréséről, immáron intézményvezetőként.

Ajánljuk szíves figyelmébe interjúnkat, amely az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

Új felsőoktatási intézmény jön létre Szent István Egyetem néven 2020. augusztus 1-jén. Az új egyetem a legjobb európai példák alapján építkezik és ennek megfelelően a kontinens és a világ élvonalába törekszik – hangzott el az intézmény alapítása alkalmából szervezett eseményen. Az új Szent István Egyetem egyik célja, hogy a több tudományterületet felölelő intézmény mezőgazdasági képzése a hazai és nemzetközi agrár-felsőoktatás megújításának zászlóshajója legyen.

Augusztus elsejével a Szent István Egyetem, a Kaposvári Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa és a Pannon Egyetem Georgikon Karának integrációjával létrejön az új Szent István Egyetem, amely mintegy 15 000 hallgatójával Közép-Európa egyik legnagyobb egyeteme lesz. A hamarosan létrejövő intézmény célja, hogy tíz éven belül Kelet-Közép-Európa legjobb agrárképzését nyújtsa és megújítsa a hazai agrár-felsőoktatást. Ennek érdekében többek között egy újfajta, modern, a világ legjobb egyetemeinél is alkalmazott szervezeti felépítés jött létre, amely egyfelől felszámolja a mostani rendszerre jellemző párhuzamosságokat, valamint egy versenyképes, hallgató- és oktatóbarát működést tesz lehetővé. A szervezeti felépítés mellett az új intézménycsoportban megújul az oktatási tartalom is, a piaci igények és a külföldi trendek figyelembevételével folyamatosan frissülő gyakorlati területekkel erősödik majd az oktatott tárgyak listája.

Gratulálunk minden leendő első évfolyamos hallgatónknak, akik sikeresen felvételiztek a Georgikonra!

Sok szeretettel várunk benneteket a Bulektáborban, a tanévnyitó ünnepségen és szeptembertől az előadó termekben. Kérünk benneteket, hogy gyertek el a Bulektáborba, ahol azon túl, hogy megismerkedhettek leendő évfolyamtársaitokkal, tanáraitokkal, az egyetemmel, értékes információkhoz juthattok a tanulmányaitokkal és a félévkezdéssel kapcsolatban.

A beiratkozásra is a tábor keretei között lesz lehetőség. Emellett színes csapatépítő programokkal várunk benneteket.

Hernádi Hilda Ágnes a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „A talajok olajvisszatartó-képességének becslési lehetőségei pedotranszfer típusú összefüggésekkel”  című doktori (PhD) értekezésének magyar nyelvű nyilvános vitájára, melynek,

Időpontja: 2020. június 30. 10:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, DSc