A szakdolgozat/diplomadolgozat-készítés általános szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 95-96. §-a, a Georgikon Campusra vonatkozó részletes feltételeket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. számú függelékének Szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutatók 6.5 Georgikon Kar pontja tartalmazza. A függelékben szereplő témaválasztó lap és bírálati lap word formátumban letölthető az oldalról.